Katalog

Kompletna hrana za mačke - Za odrasle ženke mačaka od sterilizacije do 7 godina starosti | 

Indikacije
Mačke (ženke) od sterilizacije do 7 godina starosti

TEŽINA BEZ MASTI
Hrana bogata proteinima pomaže u održavanju idealne težine kod sterilisanih ženki mačaka.

RAZBLAŽIVANJE URINA
Povećanje zapremine urina istovremeno smanjuje njegovu koncentraciju struvitima i kalcijum-oksalatima.

Kontakt i podrška

Call centar i podrška:

011 256 1234

Fax:

011 265 1201