Kompletna dijetetska hrana za odrasle mačke.

DIABETIC je kompletna hrana za mačke pripremljena da kontroliše proizvodnju glukoze (Diabetes Mellitus). Ova hrana sadrži smanjenu količinu ugljenih hidrata koji brzo podižu nivo šećera. 
Preporuka: Preporučuje se konsultacija sa veterinarom pre upotrebe ili pre produžavanja upotrebe.
 
Indikacije
Dijabetes melitus

Kontraindikacije
Graviditet - trudnoća
Laktacija
Rast

GLUKOMODULACIJA
Poseban sadržaj koji pomaže u kontrolisanju povećanja nivoa glukoze u krvi kod mačaka sa dijabetesom nakon obroka.

VISOK PROTEINSKI SADRŽAJ
Bisoka količina proteina. Održavanje mišićne mase je ključno kod gojaznih mačaka sa dijabetesom.

UMEREN KALORIJSKI SADRŽAJ
Umeren kalorijski sadržaj pomaže u borbi sa neželjenim povećanjem težine.

NISKA KOLIČINA SKROBA
Formula koja sadrži smanjenu količinu skroba.

Kontakt i podrška

Call centar i podrška:

011 256 1234

Fax:

011 265 1201